ગણતંત્ર દિવસ

રક્ષાબંધન

ગાંધી જયંતિ સ્વચ્છતા અભિયાન

ગુરુપૂર્ણિમા

યોગ દિવસ ઉજવણી

નવરાત્રી

શિક્ષક દિવસ